حضور معاون اول رئیس جمهور در باغ شاهزاده ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان روز پنجشنبه 2 فروردین ماه 1397 آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با همراهی وفایی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان و حمید رضا ایزدی سرپرست بخشداری ماهان در باغ شاهزاده حضور یافت.