جلسه ستاد پشتیبانی سوادآموزی منطقه ماهان

ستاد پشتیبانی سوادآموزی منطقه ماهان با حضور صباحی معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان درمحل سالن پيامبر اعظم (ص) بخشداری ماهان تشکیل جلسه داد .

درآغاز حجه الاسلام محمد زاده امام جمعه شهر ماهان که بارها در خطبه های نماز جمعه در خصوص سواد آموزی تاکیدات فراوانی داشته اند میزان درصد باسوادی را یکی از معیارهای سنجش میزان پیشرفت در کشورهای جهان ذکرکرد وابراز داشت :بعد از انقلاب در خصوص ریشه کنی بیسوادی در کشورمان اقدامات بسیار خوبی صورت پذیرفته است اما هنوز افراد بیسوادی هستند که باید برای باسواد نمودن آن ها اقدام شود.

در ادامه صباحی معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان باسوادی رامقدمه ورود به دنیای علم وآگاهی وهمچنین کسب بصیرت ودانایی برای بهتر زندگی کردن ذکر کرد وافزود: یکی از معضلاتی که دامنگیر جامعه است بیسوادی می باشد که باید با تلاش آن را برطرف کرد زیرا تعلیم وتربیت حق تمامی مردم است و با توجه به اینکه از سوی پیامبر اسلام در این خصوص تاکیدات فراوانی شده است باید حرکت جمعی برای شناسایی افراد بیسواد وشناسایی آن ها صورت پذیرد.

معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در تعریف افراد بیسواد عنوان داشت:کسانی که توانایی خواندن و نوشتن وحساب کردن وهمچنین خواندن قران کریم را ندارند بیسواد محسوب می شوند.

در ادامه علی زهرودی بخشدار ماهان نیزگفت:تمام دستگاه های ذیربط در ماهان کمر همت را برای برطرف کردن بیسوادی در این منطقه بسته اند. وی استفاده از ابزارهای تشویقی مانند سفر کربلا ویا ارائه تسهیلات کاری را در این خصوص مناسب دانست

آن گاه زمانی رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه ماهان گفت :تا کنون مشخصات بیش از بیست وچهار هزار نفر از مردم شهر ماهان ثبت سامانه سواد آموزی شده است وی گفت :از اولویت های اصلی این اداره برطرف کردن معضل بی سوادی درمنطقه است.

وی همچنین از زحمات منصوری ریاست کمیته امداد ماهان ودیگرعوامل این مجموعه در خصوص شناسایی مدد جویان بیسواد و معرفی انان به آموزش وپرورش تشکر کرد.