بخشدار ماهان: بسيج از تاثيرگذارترين بخش ها در بحث فرهنگ مي باشد

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، علي زهرودي بخشدار ماهان به مناسبت هفته بسيج از ناحيه مقاومت امام علي(ع) ماهان بازديد نمود.

بخشدار ماهان در ديدار با فرمانده ناحيه مقاومت امام علي(ع) ماهان ضمن تبريك فرا رسيدن هفته بسيج، روحيه ي بسيجي را از معيارهاي اقتدار امروز ايران اسلامي دانست.

وي ضمن اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر فراگيري روحيه و معرفت بسيجي و بار سنگيني كه هر بسيجي بر دوش دارد، نقش بسيج را در تمامي بخش ها بسيار پر رنگ دانست و بسيج را يكي از تاثيرگذارترين بخش ها بخصوص در زمينه فرهنگ بيان نمود.

در ادامه علي زهرودي از برنامه پياده رويي بانوان بخش ماهان در مورخ 6 آذر 94 از باغ شاهزاده تا محل متبركه بي بي گراميه كه از برنامه هاي مشترك حوزه مشاور بانوان بخشداري ماهان و بسيج بانوان ماهان است خبر داد.