بازدید از سيل بندهاي بخش ماهان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز يكشنبه 24 آبان 94 علي زهرودي بخشدار ماهان به اتفاق مديران اداره جهادكشاورزي شهرستان، اداره آبياري شهرستان كرمان، و همچنين كارشناسان اداره آب منطقه اي استان از سيل بند شهر ماهان و روستاي لنگر و منطقه دهنه تيگران بازديد نمودند.

هفته گذشته در اثر بارندگي ها جوي در مناطقي از بخش سيلاب جاري شد.