جلسه توجیهی پدافندغیرعامل بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز چهارشنبه 7 آبان جلسه توجیهی پدافندغیرعامل بخش ماهان با حضور مسئولین بخش ذر محل سالن پیامبر اعظم (ص) بخشداری ماهان برگزار گردید.

علی زهرودی بخشدار ماهان با بیان اهمیت ساختار پدافند غیرعامل در بازدارندگی دشمن نقش مسئولین را در توجیه عموم مردم و اجرای کامل مفاد آن ضروری دانست.

وی همچنین خواستار آموزش و استفاده کاربردی مبحث پدافند غیر عامل در دستگاه های اداری بخش ماهان شد.

در ادامه بخشدار ماهان به بیان مفاد و دستورالعمل های توجیهی پدافند عامل پرداخت.