بازدید هیات فرمانداری شهرستان کرمان از مجموعه بخشداری ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز دوشنبه 4 آبان 94 هیات فرمانداری شهرستان کرمان به سرپرستی آقای هاشمی معاون سیاسی فرماندار کرمان از مجموعه بخشداری ماهان بازدید نمودند.

علی زهرودی بخشدار ماهان پس از توضیحاتی در مورد ساختار اداری و زیرساخت بخشداری ماهان، این مجموعه را معرفی نمود.