بخشدار ماهان: يكي از اولويت هاي ما حل مشكل مسكن مهر ماهان است

به گزارش روابط عموي بخشداري ماهان، روز چهارشنبه 29 مهر 94 با حضور مسئولين شهرستان و بخش ماهان و نمايندگان مردمي جلسه پيگيري مشكلات مسكن مهر ماهان در محل بخشداري برگزار گرديد.

علي زهروي بخشدار ماهان ضمن عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن ايام محرم با بيان برگزاري هشتمين جلسه پيرامون رفع مشكلات مسكن مهر بخش ماهان مردم را اولويت پيگيري اين مسئله دانست وبا اشاره به كوتاهي هيات مديره مسكن مهر شباب در برخورد با اعضاء، پيگيري مسئولين شهرستان و بخش ماهان ائم از امام جمعه محترم، بخشداري و همه دستگاه هاي مربوط را يكي از بخش هاي ضروري  در رسيدن اين پروژه به مرحله كنوني دانست.

حجت الاسلام محمّد زاده امام جمعه ماهان نيز ضمن تسليت عزاي امام حسين (ع) مشكلات اعضاي مسكن مهر را يكي از دغدغه هاي خود دانست و ضمن اشاره به بي تدبيري مديرعامل مسكن مهر شباب ماهان واگذاري سريع واحدهاي اين پروژه را بدون اتلاف زمان خواستار گرديد.

در ادامه و پس از گفتگو بيان نظرات حاظرين تصميماتي به شرح ذيل مصوب گرديد:

* برگزاري اين جلسه بعنوان آخرين جلسه با هيات مديره مسكن شباب كه در صورت عدم رفع مشكلات و عدم واگذاري واحدها، از طريق قانون و برخورد قضايي اقدام خواهد گرديد.

* ايجاد دفتري در محل مسكن مهر توسط هيات مديره مسكن مهر شباب جهت پاسخگويي كامل به اعضاء.

* معرفي 30 واحد مسكوني از تاريخ 4 آبان 94 به بنياد مسكن شهرستان جهت تكميل روند فروش اقساطي كه طي آن هر يك از اعضاء بايد ظرف مدت 10 روز در بانك مربوطه حضور يابند.

* مابقي واحد هاي توسط هيات مديره مسكن مهر شباب تا بهمن ماه 94 بايد به اعضاء واگذار گردد.