جوپار قهرمان مسابقات طناب كشي توابع وبخش های کرمان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، یکشنبه 12 مهر مسابقات طناب کشی بانوان توابع وبخش های کرمان به میزبانی ماهان برگزار شد.

در این مسابقات پس از رقابت چهل ورزشکار در قالب چهار تیم ماهان - جوپار - چترود و گلباف به صورت دوره ای ، جوپار از توابع بخش ماهان  قهرمان شد.