همايش خانواده سالم در بخش ماهان برگزار گرديد

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز پنجشنبه 16 مهر94 با حضور جمعي از مردم و مسئولين ماهان همايش خانواده سالم در محل سالن شهداي آموزش و پرورش برگزار گرديد.

دكتر بهرام نژاد استاد دانشگاه و روانشناس كارشناس و سخنران اين همايش بود كه تبيين جايگاه و مشكلات خانواده پرداخت.

وي از ادامه اين جلسات در آينده خبر داد و خواستار حضور پر رنگ مردم ماهان در اين جلسات براي بيان مشكلات و رسيدن به راه حل هاي متناسب شد.

اين همايش با تلاش حوزه مشاور بانوان بخشداري و روابط عمومي بخشداري ماهان برگزار گرديد.