نواخته شدن زنگ جوانه ها در مدارس ماهان

درآستانه بازگشایی مدارس وبا حضور"یاور پور " نماینده محترم وزارت وحسینی از کارشناسان اداره کل آموزش وپروش استان کرمان ، مراسم نمادین نواختن زنگ جوانه ها در دبیرستان دوره اول ابوذر غفاری منطقه ماهان برگزار شد.

زمانی رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه ماهان قبل از نواخته شدن زنگ جوانه ها ضمن تشکر از والدین ومسئولین شهر ماهان بابت حضور در مراسمات زنگ شکوفه ها وجوانه ها،خطاب به دانش آموزان حاضر گفت : موفقیت فردای شما بسته به تلاش های امروزتان است.وی ابراز داشت :شما دانش آموزان عزیزباید از هم اکنون به افق های دور دست بنگرید و در ذهنتان هدفتان را ترسیم کرده وبرای رسیدن به آن برنامه ریزی نمایید . زمانی با اشاره به هفته بزرگداشت دفاع مقدس گفت: آنان که به جبهه رفتند خالصانه پای در مسیر در شهادت گذاشتند وبه خوبی از عهده این آزمون بزرگ در آمدند واکنون نوبت شماست تا در سنگری دیگر از وطن وانقلاب اسلامی دفاع کنید. وی گفت : اگر به زندگی افراد موفق نگاه کنیم خواهیم دید که در کنار برنامه ریزی تلاش وکوشش هم در زندگی آن ها به چشم می خورد . وی همچنین از مشارکت اولیاء در اداره امور مدارس تقدیر وتشکر نمود. 

کمیته توجیه وتبلیغ ستاد پروژه مهر ماهان