آمادگي ماهان براي هفته فرهنگي كرمان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز دوشنبه 29 تير 94 دومين جلسه هماهنگي غرفه ماهان در همايش هفته فرهنگي كرمان در برج ميلاد تهران در محل سالن پيامبر اعظم(ص) بخشداري ماهان برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان ضمن تبريك عيد سعيد فطر به تببين اهداف اين همايش پرداخت.وي در اين رابطه گفت: با توجه به اهميت بالاي ظرفيت هاي استان كرمان در ابعاد مختلف استفاده از اين فرصت پيش آمده جهت ارائه هر منطقه از استان و جذب سرمايه گذار را بسيار مهم دانست.

وي سرمايه گذاري تمامي بخش هاي فعال ماهان را در جهت تبليغات خود براي ارائه در اين همايش بسيار ضروري دانست و بيان كرد: با توجه به حضور بيش از 1500 نفر سرمايه گذار در اين همايش و فراخور جمعيت بالاي بازديدكننده، بهترين برنامه ريزي براي بهره بردن از نتيجه ي اين همايش بايد نصيب بخش ماهان نمائييم.

در ادامه ضمن بيان نظرات حاضرين در جلسه هماهنگي هاي نهايي در رابطه با اين موضوع مصوب گرديد.