ديدار با كاركنان تأمين اجتماعي ماهان به مناسبت هفته تأمين اجتماعي

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز يكشنبه 21 تير 94 علي زهرودي بخشدارماهان به مناسبت هفته تأمين اجتماعي از اداره تأمين اجتماعي ماهان بازديد نمود.

علي زهرودي بخشدار ماهان ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات ماه مبارك رمضان و تبريك هفته تأمين اجتماعي، روند عملكرد تأمين اجتماعي ماهان را با توجه به آمارهاي موجود و افراد تحت پوشش مناسب دانست و از هماهنگي هايي در جهت جمع بندي مسئله درماني و پوشش درماني و درمانگاهي با تأمين اجتماعي استان گفت و بيان كرد: با توجه به تمركز تأمين اجتماعي بر پروژه بيمارستان پيامبر اعظم كرمان قول بررسي ظرفيت هاي درماني بخش ماهان را از اين سازمان گرفته ايم و در اين راستا مي توانيم همكاري هايي با خيرين بخش نيز داشته باشيم.

بخشدار ماهان ضمن تشكر از زحمات كاركنان تأمين اجتماعي ماهان رضايتمندي خود را از تكريم ارباب رجوع اين دستگاه اعلام و براي ايشان آرزوي موفقيت كرد.

در ادامه حميد خالقي رئيس شعبه تأمين اجتماعي ماهان ضمن تشكر از فعاليت هاي مؤثر بخشدار در ماه هاي گذشته به ارائه گزارش از عملكرد تأمين اجتماعي ماهان پرداخت.

وي با بيان حساسيت تأمين اجتماعي در ارتباط با معيشت و آسايش مردمي، مجموعه خود را موظف به اجراي صحيح قانون و تكريم ارباب رجوع با توجه به همين اصل دانست.

خالقي طي آماري 60 درصد جمعيت ماهان را تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي كه 6000 نفر بيمه شده اصلي، 1400نفر مستمري بگير و در نهايت بالغ بر 18000 نفر را زير مجموعه اعلام كرد. وي از محدوديت هاي درماني بخش ماهان به دليل نزديكي بعد مسافت به مركز استان گفت و همچنين چيدمان كاركنان اين اداره را در ماهان بومي دانست كه يكي از ابزارهاي خدمات رساني بيشتر در بخش ماهان مي باشد.