جلسه ساماندهي اماكن عمومي بخش ماهان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز سه شنبه 26 خرداد 94 جلسه ساماندهي اماكن عمومي بخش ماهان در محل بخشداري برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان در ابتداي جلسه ضمن تبريك به مناسبت فرا رسيدن ايام مبارك ماه رمضان، موضوع جلسه را دو بحث:  ارزيابي برخي مشكلات اماكن بخش از جمله بحث ساماندهي عرضه قليان و مشكلات آن و نظارت بر مراكز توزيع غذا و ديگر ارائه كنندگان خدمات بخش ماهان با توجه به حلول ماه مبارك رمضان بيان نمود. وي با بيان مشكلات عرضه قليان در بخش بخصوص از طرف رستوران ها و اماكن فاقد مجوز همچنين عرضه نامناسب قليان به بانوان و جوانان مشكلات پزشكي، بهداشتي و ناهنجار آن، و اشتغال كاذب ناشي از حواشي عرضه قليان را معضل نامناسبي دانست. وي همچنين بيان كرد: دستورالعمل استان و شوراي بهداشت در برخورد با موضوع قليان در حال تدوين است و پس از ابلاغ تصميم نهايي در دستور اجرا قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام و المسلمين محمّد زاده امام جمعه ماهان در ادامه بيان كرد: ديدگاه شرعي هر مسئله اي كه حكم حرام برايش صادر شده است را تبيين نتيجه فراتر بودن مضرات بر فوايد آن موضوع دانست.وي با بيان اين موضوع كه اگرچه قليان از لحاظ اقتصادي شايد باعث اشتغال و درآمد كاذب براي برخي شده باشد، اما بيان تبعات و مشكلات حاصل از قليان جوابي قاطع در مقابل اعتراضات برخي در پي جمع آوريش مي باشد و در نهايت قانون ملاك اصلي در رابطه با اين مسئله است.

در اين جلسه در رابطه با بحث توزيع كنندگان غذا و ديگر خدمات در ماه مبارك رمضان، مصواباتي مقرر گرديد از جمله:

-  رستورانها و اغذيه فروشي ها به صورت نوبتي خدمات رساني كنند.

- پوشش مناسب مكانهاي عرضه غذا جهت حفظ كرامت روزه داران انجام گيرد.

- ارائه غذا، زولبيا و باميه ماه مبارك رمضان با بازديد و نظارت كامل بهداشت صورت گيرد و تيمي شامل مسئولين مرتبط بخش ماهان جهت نظارت و بررسي تشكيل و در اين ايام به صورت فعال عمل نمايد.