نصب سازه مقبره شهيدان عسكري زاده و ابوالحسن زاده

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، روز سه شنبه 12 خرداد 94  سازه مقبره شهيدان عسكري زاده و ابوالحسن زاده در محل دارالرحمه كوي بيدارd ماهان نصب گرديد.

ايجاد اين طرح با همكاري مشترك بنياد شهيد كرمان، بخشداري ماهان، شوراهاي فاقد دهياري بخش ماهان در آستانه سالگرد رحلت حضرت امام خميني(ره) صورت پذيرفت.

 شهيدان عسكري زاده و ابوالحسن زاده از اولين شهداي دوران دفاع مقدس بخش ماهان مي باشند كه در ارتش جمهوري اسلامي ايران خدمت مي كردند.