بازديد و نظارت بر مناطق مورد هجوم (ملخ) بخش ماهان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان، 29 و 30 ارديبهشت ماه 94 بازديد از مناطق تحت هجوم (ملخ) توسط مسئولين شهرستان و بخش ماهان انجام گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان به همراه افضلي رئيس جهاد كشاورزي شهرستان و علي تركزاده معاون فرماندار كرمان از اراضي روستاهاي سكنج، عرب آباد و كهنوج كه كانون اصلي هجوم اين حشرات مي باشد و روند سم پاشي پيشگيرانه اين روستاها بازديد كردند.

مراحل سم پاشي جهت جلوگيري از پيشرفت روند آسيب زني به اراضي بخش آغاز گرديده و با توجه به هماهنگي هاي لازم در اين خصوص با نهادهاي مرتبط استاني اما حركت مردم در كمك به پيشبرد اين فعاليت ضروري است.