افتتاحيه پنجاه و ششمين صعود كوهنوردي استاني درماهان

 به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان ،مراسم افتتاحيه پنجاه وششمين صعود مشترك استاني به ميزباني بخش ماهان در روز پنجشنبه 3 ارديبهشت 94 در سالن شهداي آموزش و پرورش شهر ماهان برگزار گرديد.

اين رويداد ورزشي با صعود موفقيت آميز هزار و صد نفر كوهنورد از سراسر استان كرمان به مدت دو روز از محل قله سرتخت بخش ماهان صورت پذيرفت.