تاثير نظرات راهبردي دانش آموزان در تصميم گيري ها آينده ي بخش ماهان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان،روز پنجشنبه 27 آذر 93 مراسم تقديري از جمعي از دانش آموزان بخش ماهان به پاس ارائه ي نظرات مناسب پيرامون عمران و بهبود مسائل شهري در محل بخشداري ماهان برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان ضمن تشكر از اين دانش آموزان به دليل اهميتي كه به پيرامون امور شهري و محيطي خود مي دهند،ارائه بعضي از اين پيشنهاد ها را قابل تامل دانست و از اهميت تاثير آن ها در تصميم گيري هاي آينده  بخش ماهان خبر داد.

وي تلاش و پشتكار روز افزون دانش آموزان ماهاني را در تمام مسائل از جمله :پژوهش و تحقيق، اقتصاد و كمك به اقتصاد خانواده و شهر از طريق ورود به توليدات خانگي و صنايع دستي،همچنين مسائل فرهنگي و اجتماعي را خواستار شد و پيشرفت آينده بخش ماهان را در برنامه ريزي براي يافتن و بهره بردن از اين استعدادهاي انساني دانست.

زماني رئيس اداره آموزش و پرورش بخش ماهان نيز ضمن تشكر از بخشدار ماهان به دليل فراهم كردن شرايطي كه عموم مردم مي توانند نظرات خود را با وي در ميان بگذارند،طرح سوال،نظرسنجي و ارائه ي پيشنهاد و انتقاد را از طرف بخشدار براي دانش آموزان بخش را فرصتي براي آنان شمرد كه مي توانند از اين بستر پيشرفت خود و شهر خود را در مسائل مختلف ارتقاء بخشند.وي از دانش آموزان بخش ماهان كه به اين طرح اهميت دادند و نظرات و پيشنهادات خود را سنجيده بيان نمودند تشكر كرد.

در پايان از تعدادي از دانش آموزان بخش ماهان كه بهترين پيشنهادات و نظرات را پيرامون اداره امور شهري بيان نموده بودند تقدير به عمل آمد.