بازدید دکتر رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از ماهان

روز چهارشنبه 21 آبان ماه 1393 بخش ماهان میزبان دکتر رضوی معاون معاون اول رئیس جمهور و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بود.

این بازدید که پس از تفاهمنامه طرح توسعه اقتصاد روستایی بین استانداری کرمان و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در کرمان انجام شد.

دکتر رضوی با اشاره به پتانسیل بالای بخش ماهان در زمینه های مختلف به خصوص مبحث توسعه روستایی نگاه منسجم همه دستگاه ها را کلید پیشرفت این بخش دانست و فعالیت های انجام شده را مثبت ارزیابی کرد.

وی به همراه مهندس کامیاب معاون برنامه ریزی عمرانی استاندار کرمان از چندین نقطه روستایی گردشگری در ماهان دیدن و طرح هایی را برای بهره برداری افتتاح کرد.