مسافران قطار گردشگران اروپايي به ماهان رسيدند!

روز پنجشنبه 9 آبان 93 گردشگراني كه از مجارستان با قطاري لوكس راهي ايران شده بودند،ماهان را ديدند.

اين گردشگران ابتدا از آستانه شاه نعمت الله ولي ديدن كردند و سپس راهي مجموعه باغ شاهزاده شدند.

جذابيت اين اماكن به اندازه اي بود كه از بدو ورود در چهره تك تك اين ميهمانان خارجي مي توانستيم آن را ببينيم.

توحيدي فرماندار كرمان،مهاجري مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و زهرودي بخشدار ماهان از استقبال كنندگان ويژه آنان بودند.

مسئله ي گردشگري يكي از مهمترين مباحث جذب سرمايه،اشتغال و شناساندن فرهنگ در تمامي جهان محسوب مي شود.بخش ماهان به سبب وجود پتانسيل هاي فراوان در اين زمينه مي تواند قطب گردشگري جنوب و جنوب شرق ايران در كوتاه مدت باشد.

مردم ماهان با درك درست هنجارهاي فرهنگي در تقابل با گردشگراني كه وارد اين بخش مي شوند مي توانند زمينه ي ماندگاري،جذب و افزايش گردشگر را به اين بخش سبب ساز شوند.

سياست هاي كلان مبتني بر تصميمي گيري جمعي و انسجام فكري و تخصصي مسئولان در زمينه گردشگري مي تواند رونق روز افزون و چشمگيري در اين زمينه در بر داشته باشد و چه بسا بتوانيم گوي سبقت را از ساير نقاط كشور با تصميمات درست برباييم.