همایش توجیهی دهیاری ها و شوراها

روز چهارشنبه 23 مهر 93 همایش توجیهی شوراها و دهیاری ها با هماهنگی دفتر روستایی و شوراها استان و بخشداری ماهان در سالن نهاد کتابخانه ماهان برگزار شد.

در این همایش چند ساعته که با سخنان علی زهرودی بخشدار ماهان آغاز شد و با حضور جمعی از کارشناسان و مسئولین دفتر روستایی استان و با توضیح ، توجیح و تاکید ایشان بر پاره ای ازسوالات،ابهامات و راهکارهای تازه، در مباحث حقوقی و مالی ادامه یافت.

پایان بخش این همایش سخنان محمد مهدی بلوردی مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استان کرمان بود؛وی با اشاره به تکیه نمودن بر قانون وپشتکار جمعی دهیاری ها و شورا ها و همچنین توجه بیش از پیش بر امر تعاون و ایجاد تعاونی در بخش ماهان،پیشرفت سریع این بخش را در حوزه های مختلف نوید داد.