همایش پیاده رویی مسئولین ماهان در روز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)