فرماندار کرمان: نقش محوری سرشماری در نظام ملی کشاورزی

فرماندار کرمان گفت: سرشماری عمومی کشاورزی نقش محوری و پایه‌ای در نظام ملی آمارهای کشاورزی ایفا می‌کند.

  محمدعلی توحیدی دیروز در جمع مردم شهر ماهان اظهار داشت: سرشماری عمومی کشاورزی از امروز پنجم مهر ماه همزمان با سراسر کشور در کرمان آغاز می‌شود و تا 18 آبان ماه سال‌جاری ادامه دارد.

وی با اشاره به نامگذاری سال‌جاری به نام سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» افزود: با توجه به نقش مهم و زیربنایی حوزه کشاورزی در اقتصاد کشور، اجرای سرشماری کشاورزی نیز اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

توحیدی با بیان اینکه سرشماری عمومی کشاورزی نقش محوری و پایه‌ای در نظام ملی آمارهای کشاورزی هر کشور ایفا می‌کند، گفت: سرشماری کشاورزی یک منبع بسیار مهم در زمینه تهیه داده‌های ساختاری و پایه بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

این مسئول با بیان اینکه با توجه به اینکه وضعیت کشاورزی دچار تغییرات و تحولات زیادی می‌شود به همین دلیل این سرشماری هر 10 سال یکبار اجرا می‌شود، تصریح کرد: در این سرشماری 30 نفر مامور به آبادی‌ها، روستاها، مزارع و مکان‌های کشاورزی، دامپروری و واحدهای مرتبط با کشاورزی مراجعه می‌کنند.

توحیدی بیان داشت: در این سرشماری آمارگیران از نوع کشت و همچنین میزان محصولات دامی، زراعی و باغی ‌جویا می‌شوند.

 

وی از بهره‌برداران بخش کشاورزی درخواست کرد تا با ماموران سرشماری همکاری کنند و آمار صحیح و دقیق در اختیار آنها قرار دهند.

توحیدی گفت: نتیجه آمارگیری در برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور لحاظ می‌شود و آمار سریعاً استخراج و در اختیار مدیران برنامه‌ریزی و پژوهشگران مرتبط با بخش کشاورزی قرار می‌گیرد.