کلبه دانش‌آموزی از محل اعتبارات دولتی و کمیته امداد افتتاح شد

عصر امروز به مناسبت هفته دولت 10 کلبه دانش‌آموزی با ظرفیت 120 نفر و با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی و کمیته امداد افتتاح شد.

وحید میرزایی مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در حاشیه آیین افتتاحیه سی و دومین دوره اردوهای دانش‌آموزی کمیته امداد در ماهان اظهار داشت: تابستان سال جاری بیش از یک هزار دانش‌آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، یزد، هرمزگان و جنوب استان کرمان از اردوهای کمیته امداد در ماهان کرمان در هشت دوره پنج روزه استفاده می‌کنند.

وی تقویت بنیه دینی و مذهبی دانش‌آموزان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های احکام، نماز و حجاب را از اهداف این اردوها دانست و خاطرنشان کرد: همچنین شناسایی استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و درسی، تقویت حس اعتماد به نفس و خودباوری، ایجاد روحیه نشاط و شادابی همراه با اجرای مسابقات مختلف ورزشی و آشنایی با آثار و ابنیه‌های تاریخی، مذهبی استان کرمان از دیگر اهداف برگزاری این اردوهاست.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان عنوان کرد: تقویت کار گروهی و جمعی در بین دانش‌آموزان، روحانی محوری به منظور تقویت ارتباط بیشتر نسل جوان با روحانیت، پاسخگویی به مسائل و شبهات دینی توسط کارشناسان مسائل دینی، زیباسازی قرائت نماز و غنی‌سازی فکر و اعتقادی جوانان در دستور کار این اردوهاست.

میرزایی تصریح کرد: در این اردوها بیش از یک هزار نفر دانش‌آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، یزد، هرمزگان و جنوب استان کرمان شرکت می‌کنند.

وی اضافه کرد: این دوره اردوگاه شهید باهنر ماهان پذیرای 120 دانش‌آموز‌ و خانواده آنها از استان فارس است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930601001568#sthash.phoNqwtp.dpuf

عصر امروز به مناسبت هفته دولت 10 کلبه دانش‌آموزی با ظرفیت 120 نفر و با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی و کمیته امداد افتتاح شد.

وحید میرزایی مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در حاشیه آیین افتتاحیه سی و دومین دوره اردوهای دانش‌آموزی کمیته امداد در ماهان اظهار داشت: تابستان سال جاری بیش از یک هزار دانش‌آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، یزد، هرمزگان و جنوب استان کرمان از اردوهای کمیته امداد در ماهان کرمان در هشت دوره پنج روزه استفاده می‌کنند.

وی تقویت بنیه دینی و مذهبی دانش‌آموزان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های احکام، نماز و حجاب را از اهداف این اردوها دانست و خاطرنشان کرد: همچنین شناسایی استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و درسی، تقویت حس اعتماد به نفس و خودباوری، ایجاد روحیه نشاط و شادابی همراه با اجرای مسابقات مختلف ورزشی و آشنایی با آثار و ابنیه‌های تاریخی، مذهبی استان کرمان از دیگر اهداف برگزاری این اردوهاست.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان عنوان کرد: تقویت کار گروهی و جمعی در بین دانش‌آموزان، روحانی محوری به منظور تقویت ارتباط بیشتر نسل جوان با روحانیت، پاسخگویی به مسائل و شبهات دینی توسط کارشناسان مسائل دینی، زیباسازی قرائت نماز و غنی‌سازی فکر و اعتقادی جوانان در دستور کار این اردوهاست.

میرزایی تصریح کرد: در این اردوها بیش از یک هزار نفر دانش‌آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، یزد، هرمزگان و جنوب استان کرمان شرکت می‌کنند.

وی اضافه کرد: این دوره اردوگاه شهید باهنر ماهان پذیرای 120 دانش‌آموز‌ و خانواده آنها از استان فارس است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930601001568#sthash.phoNqwtp.dpuf

عصر امروز به مناسبت هفته دولت 10 کلبه دانش‌آموزی با ظرفیت 120 نفر و با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی و کمیته امداد افتتاح شد.

وحید میرزایی مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در حاشیه آیین افتتاحیه سی و دومین دوره اردوهای دانش‌آموزی کمیته امداد در ماهان اظهار داشت: تابستان سال جاری بیش از یک هزار دانش‌آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، یزد، هرمزگان و جنوب استان کرمان از اردوهای کمیته امداد در ماهان کرمان در هشت دوره پنج روزه استفاده می‌کنند.

وی تقویت بنیه دینی و مذهبی دانش‌آموزان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های احکام، نماز و حجاب را از اهداف این اردوها دانست و خاطرنشان کرد: همچنین شناسایی استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و درسی، تقویت حس اعتماد به نفس و خودباوری، ایجاد روحیه نشاط و شادابی همراه با اجرای مسابقات مختلف ورزشی و آشنایی با آثار و ابنیه‌های تاریخی، مذهبی استان کرمان از دیگر اهداف برگزاری این اردوهاست.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان عنوان کرد: تقویت کار گروهی و جمعی در بین دانش‌آموزان، روحانی محوری به منظور تقویت ارتباط بیشتر نسل جوان با روحانیت، پاسخگویی به مسائل و شبهات دینی توسط کارشناسان مسائل دینی، زیباسازی قرائت نماز و غنی‌سازی فکر و اعتقادی جوانان در دستور کار این اردوهاست.

میرزایی تصریح کرد: در این اردوها بیش از یک هزار نفر دانش‌آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، یزد، هرمزگان و جنوب استان کرمان شرکت می‌کنند.

وی اضافه کرد: این دوره اردوگاه شهید باهنر ماهان پذیرای 120 دانش‌آموز‌ و خانواده آنها از استان فارس است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930601001568#sthash.phoNqwtp.dpuf

عصر امروز به مناسبت هفته دولت 10 کلبه دانش‌آموزی با ظرفیت 120 نفر و با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی و کمیته امداد افتتاح شد.

وحید میرزایی مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در حاشیه آیین افتتاحیه سی و دومین دوره اردوهای دانش‌آموزی کمیته امداد در ماهان اظهار داشت: تابستان سال جاری بیش از یک هزار دانش‌آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، یزد، هرمزگان و جنوب استان کرمان از اردوهای کمیته امداد در ماهان کرمان در هشت دوره پنج روزه استفاده می‌کنند.

وی تقویت بنیه دینی و مذهبی دانش‌آموزان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های احکام، نماز و حجاب را از اهداف این اردوها دانست و خاطرنشان کرد: همچنین شناسایی استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و درسی، تقویت حس اعتماد به نفس و خودباوری، ایجاد روحیه نشاط و شادابی همراه با اجرای مسابقات مختلف ورزشی و آشنایی با آثار و ابنیه‌های تاریخی، مذهبی استان کرمان از دیگر اهداف برگزاری این اردوهاست.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان عنوان کرد: تقویت کار گروهی و جمعی در بین دانش‌آموزان، روحانی محوری به منظور تقویت ارتباط بیشتر نسل جوان با روحانیت، پاسخگویی به مسائل و شبهات دینی توسط کارشناسان مسائل دینی، زیباسازی قرائت نماز و غنی‌سازی فکر و اعتقادی جوانان در دستور کار این اردوهاست.

میرزایی تصریح کرد: در این اردوها بیش از یک هزار نفر دانش‌آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، یزد، هرمزگان و جنوب استان کرمان شرکت می‌کنند.

وی اضافه کرد: این دوره اردوگاه شهید باهنر ماهان پذیرای 120 دانش‌آموز‌ و خانواده آنها از استان فارس است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930601001568#sthash.phoNqwtp.dpuf

عصر امروز به مناسبت هفته دولت 10 کلبه دانش‌آموزی با ظرفیت 120 نفر و با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی و کمیته امداد افتتاح شد.

وحید میرزایی مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در حاشیه آیین افتتاحیه سی و دومین دوره اردوهای دانش‌آموزی کمیته امداد در ماهان اظهار داشت: تابستان سال جاری بیش از یک هزار دانش‌آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، یزد، هرمزگان و جنوب استان کرمان از اردوهای کمیته امداد در ماهان کرمان در هشت دوره پنج روزه استفاده می‌کنند.

وی تقویت بنیه دینی و مذهبی دانش‌آموزان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های احکام، نماز و حجاب را از اهداف این اردوها دانست و خاطرنشان کرد: همچنین شناسایی استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و درسی، تقویت حس اعتماد به نفس و خودباوری، ایجاد روحیه نشاط و شادابی همراه با اجرای مسابقات مختلف ورزشی و آشنایی با آثار و ابنیه‌های تاریخی، مذهبی استان کرمان از دیگر اهداف برگزاری این اردوهاست.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان عنوان کرد: تقویت کار گروهی و جمعی در بین دانش‌آموزان، روحانی محوری به منظور تقویت ارتباط بیشتر نسل جوان با روحانیت، پاسخگویی به مسائل و شبهات دینی توسط کارشناسان مسائل دینی، زیباسازی قرائت نماز و غنی‌سازی فکر و اعتقادی جوانان در دستور کار این اردوهاست.

میرزایی تصریح کرد: در این اردوها بیش از یک هزار نفر دانش‌آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، یزد، هرمزگان و جنوب استان کرمان شرکت می‌کنند.

وی اضافه کرد: این دوره اردوگاه شهید باهنر ماهان پذیرای 120 دانش‌آموز‌ و خانواده آنها از استان فارس است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930601001568#sthash.phoNqwtp.dpuf

عصر امروز به مناسبت هفته دولت 10 کلبه دانش‌آموزی با ظرفیت 120 نفر و با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی و کمیته امداد افتتاح شد.

وحید میرزایی مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در حاشیه آیین افتتاحیه سی و دومین دوره اردوهای دانش‌آموزی کمیته امداد در ماهان اظهار داشت: تابستان سال جاری بیش از یک هزار دانش‌آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، یزد، هرمزگان و جنوب استان کرمان از اردوهای کمیته امداد در ماهان کرمان در هشت دوره پنج روزه استفاده می‌کنند.

وی تقویت بنیه دینی و مذهبی دانش‌آموزان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های احکام، نماز و حجاب را از اهداف این اردوها دانست و خاطرنشان کرد: همچنین شناسایی استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و درسی، تقویت حس اعتماد به نفس و خودباوری، ایجاد روحیه نشاط و شادابی همراه با اجرای مسابقات مختلف ورزشی و آشنایی با آثار و ابنیه‌های تاریخی، مذهبی استان کرمان از دیگر اهداف برگزاری این اردوهاست.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان عنوان کرد: تقویت کار گروهی و جمعی در بین دانش‌آموزان، روحانی محوری به منظور تقویت ارتباط بیشتر نسل جوان با روحانیت، پاسخگویی به مسائل و شبهات دینی توسط کارشناسان مسائل دینی، زیباسازی قرائت نماز و غنی‌سازی فکر و اعتقادی جوانان در دستور کار این اردوهاست.

میرزایی تصریح کرد: در این اردوها بیش از یک هزار نفر دانش‌آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، یزد، هرمزگان و جنوب استان کرمان شرکت می‌کنند.

وی اضافه کرد: این دوره اردوگاه شهید باهنر ماهان پذیرای 120 دانش‌آموز‌ و خانواده آنها از استان فارس است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930601001568#sthash.phoNqwtp.dpuf

عصر امروز به مناسبت هفته دولت 10 کلبه دانش‌آموزی با ظرفیت 120 نفر و با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی و کمیته امداد افتتاح شد.

وحید میرزایی مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در حاشیه آیین افتتاحیه سی و دومین دوره اردوهای دانش‌آموزی کمیته امداد در ماهان اظهار داشت: تابستان سال جاری بیش از یک هزار دانش‌آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، یزد، هرمزگان و جنوب استان کرمان از اردوهای کمیته امداد در ماهان کرمان در هشت دوره پنج روزه استفاده می‌کنند.

وی تقویت بنیه دینی و مذهبی دانش‌آموزان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های احکام، نماز و حجاب را از اهداف این اردوها دانست و خاطرنشان کرد: همچنین شناسایی استعدادها و توانمندی‌های دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و درسی، تقویت حس اعتماد به نفس و خودباوری، ایجاد روحیه نشاط و شادابی همراه با اجرای مسابقات مختلف ورزشی و آشنایی با آثار و ابنیه‌های تاریخی، مذهبی استان کرمان از دیگر اهداف برگزاری این اردوهاست.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان عنوان کرد: تقویت کار گروهی و جمعی در بین دانش‌آموزان، روحانی محوری به منظور تقویت ارتباط بیشتر نسل جوان با روحانیت، پاسخگویی به مسائل و شبهات دینی توسط کارشناسان مسائل دینی، زیباسازی قرائت نماز و غنی‌سازی فکر و اعتقادی جوانان در دستور کار این اردوهاست.

میرزایی تصریح کرد: در این اردوها بیش از یک هزار نفر دانش‌آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، فارس، یزد، هرمزگان و جنوب استان کرمان شرکت می‌کنند.

وی اضافه کرد: این دوره اردوگاه شهید باهنر ماهان پذیرای 120 دانش‌آموز‌ و خانواده آنها از استان فارس است.