همایش توجیهی بیمه روستائیان و عشایر

اين جلسه در روز یکشنبه 93/5/12 در محل سالن اجتماعات بخشداری ماهان برگزار شد.

میرجعفری رئیس صندوق بیمه تامين اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر در خصوص بحث بیمه و اصلاح بخشی از قوانین آن گفت: فرصتی شده تا مردم خوب ماهان از این موقعيت استفاده کنند و از پشتوانه خوبی برخوردار شوند .در خصوص شرایط بیمه روستائیان و عشایر ، دهیاران و اعضا شوراهای اسلامی روستایی و مسئولین خانه های بهداشت وظیفه دارند تا مردم را راهنمایی کنند و در این زمینه اطلاع رسانی نمایند .

در ادامه وي از حضور يك نماينده در شرکت تعاونی میلاد محی آباد كه در هفته دو روز هم در مرکز جهادکشاورزی ماهان جهت مراجعین شهر ماهان و روستاهای اطراف خدمترسانی می كند خبر داد.وي همچنین متذکر شد که همه کشاورزان ساکن روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت  می توانند از این بیمه بهره مند شوند.