جلسه ی تعامل و همکاری بخشداری و بانکهای ماهان

این جلسه در سه شنبه 1393/3/13به میزبانی بخشداری برگزار گردید
آفای زهرودی در ابتدا با گرامی داشت یاد امام راحل وسالگرد 15 حرداد به بررسی عملکردهای مختلف در حوزه های جذب و تولید سرمایه و همچنین پتانسیل ماهان در زمینه های کشاورزی و صنایع دستی و گردشگری پرداخت
وی هماهنگی با ارگانهای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی برای در اختیار گذلشتن تسهیلات به مردم جهت تولید شغل همچنین به لزوم آموزش رایگان در این زمینه ها تاکید نمود
در پایان تصمیم به برگزاری مداوم جلسات هماهنگی بین بانکها و بخشداری در جهت پیشبرد اهداف مصوب و همچنین تلاش در جهت جذب سرمایه و پرداخت تسهیلات راهبردی گرفته شد