بازدید و کلنگ زنی مسجد روستای عباس آباد

عصر دوشنبه 1393/3/12 روستای عباس آباد میزبان بخشدار بود
آقای زهرودی در سالن اجتماعات این روستا با مردم در مورد عمران و مشکلات این روستا به گفتگو پرداخت
وی از پیگیری ارائه طرح هادی این روستا بدون نوبت و همچنین مشکل برق اهالی خبر داد
در ادامه  با حضور مردم و شورای اسلامی عباس آباد کلنگ احداث مسجد ابولفضل این روستا زده شد