مراسم کلنگ زنی مسجد روستای کهنوج

دوشنبه مورخه:1393/3/12 در بازدیدی که بخشدار ماهان به همراه امام جمعه ی محترم این شهر لز روستای کهنوج به عمل آوردند
در این بازدید کلنگ مسجد و حسینیه ی کهنوج که به سرمایه وهمت خیری از همین روستا اهدا گردیده است زده شد
آقای زهرودی در جمع مردم این روستا گفت:  عمران روستاها با کمک وهمت مردم بومی در راستای پیشرفت و آبادانی صورت می گیرد