بازدید از روستای کهنوج

آقای زهرودی بخشدار ماهان به همراه آقای ایلاقی رئیس بنیاد مسکن ماهان مورخه»93/3/10 از روستای کهنوج بازدید به عمل آوردند که ضمن آن دهیار و اعضای شورای اسلامی این روستا پاسخگوی سوالات ایشان بودند 
ایشان سپس از مزار شهدای این روستا دیدن کردند