افتتاح پروژه تامين برق شهرك علي بن ابيطالب روستاي قناتغستان

افتتاح پروژه تامين برق شهرك علي بن ابيطالب روستاي قناتغستان با اعتبار بالغ بر190 ميليون تومان
مديريت توزيع برق شهرستان كرمان در حاشيه افتتاح پروژه تامين برق شهرك علي بن ابيطالب روستاي قناتغستان امروز عصر اظهارداشت: اين پروژه با 400 مترشبكه فشار متوسط هوايي و3600 متر شبكه فشار ضعيف با كابل خود نگهدار ونصب يك دستگاه ترانس 250 كاوا احداث گرديده شده است.
 محمود طاهري افزود: با افتتاح اين پروژه 100 خانوار تامين برق شدند و 118 دستگاه چراغ معابر نيز انجام شده است.
وي افزود: اين پروژه با اعتباري بالغ بر190 ميليون تومان از محل اعتبارات شركت برق هزينه شده است.