جلسه شورای ورزش بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان جلسه شورای ورزش بخش ماهان در سالن پیامبر اعظم (ص) بخشداری ماهان برگزار شد مهندس میرگنجانی بخشدار ضمن تشکر و قدرانی از مدیران ورزشی بخش ماهان توضیحاتی در این باره داد،  یکی از راه های توسعه پایدار توسعه متوازن در همه ی حوزه ها بخصوص ورزش است.
توسعه ورزش و تربیت بدنی یک اقدام اساسی برای تامین و تربیت سرمایه سالم و تندرست و داشتن جامعه با نشاط وظیفه ملی است که زمینه توسعه پایدار در جامعه را فراهم می نماید.
یکی از پایدارترین راه های جلوگیری از آسیب های اجتماعی و سالم سازی محیط و زندگی اجتماعی توسعه ورزش می باشد و تاکید بر همگانی کردن ورزش که باید برنامه ریزی دقیق برای توسعه آن صورت پذیرد
با توجه به سابقه این بخش در ورزش باید جهت زیرساخت های ورزشی این بخش تلاش مضاعفی صورت پذیرد
قطعا ویروس کرونا آسیب های به بخش ورزشی وارد نموده است لذا با توجه به ریشه کن کردن این ویروس منحوس در این دولت قوی ایران می طلبد خسارت های ورزشی گذشته در دوران کرونا را جبران نموده و همت مضاعف نماییم
باید نشاط و طراوت ورزش در جامعه ورزشی در جامعه و کارکنان ادارات دیده شود.
هزینه در ورزش یک سرمایه گذاری موثر و مفید است و باعث ایجاد حس نشاط و شادابی در جامعه می باشد همه هیات ها باید فعال شوند بویژه ورزش همگانی برای سال آینده باید برنامه ورزش  همگانی در همه روستا ها ، شهرها و حتی ادارات کارکنان با خانواده هایشان بویژه دانشگاه و آموزش و پرورش جدول مشخص و مدون باشد و اجرای آن نیز پیگیری شود
همه دستگاه ها باید برنامه ورزشی سالانه داشته باشند ضرورت اجباری بازی های بومی محلی را باید مد نظر قرار داد و اجبار آن در دستور کار هیات قرار گیرد و در پایان باید توجه بیشتری به ورزش داشته باشیم