جلسه مشترک شورای فرهنگ عمومی و ستاد خدمات سفر (نوروز 1402)بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان جلسه مشترک شورای فرهنگ عمومی  و ستاد خدمات سفر بخش ماهان در سالن پیامبر اعظم بخشداری ماهان برگزار شد.