جلسه ستاد سوخت بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان جلسه ساماندهی سوخت جایگاه های بخش ماهان در محل سالن پیامبر اعظم بخشداری ماهان برگزار شد.