راهپیمایی باشکوه مردم ماهان در روز 22 بهمن

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان راهپیمایی باشکوه 22 بهمن سال 1401 بخش ماهان از میدان امام خمینی (ره) به سمت تکیه ابوالفضل (ع) ثانی آباد انجام گردید