اختتامیه بازی های بومی محلی

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان اختتامیه بازی های بومی محلی بخش ماهان در سالن 9 دی شهر ماهان با حضور مسولین ماهان به پایان رسید