افتتاحیه پایگاه هلال احمر ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان پایگاه امداد ونجات جاده ای بخش ماهان با حضور ریاست هلال احمر کشور جناب آقای  دکتر کولیوند و مسولین بخش ماهان افتتاح شد