برگزاری جشن روستای اسماعیل آباد

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان مراسم جشن انقلاب روستای اسماعیل آباد با حضور بخشدار محترم و مسولین بخش ماهان  برگزار شد.