دومین جلسه ستاد دهه فجربخش ماهان

دومین جلسه پیرامون برنامه های ستاد دهه فجر بخش ماهان با حضور امام جمعه ،بخشدار و مسئولین بخش ماهان برگزار شد