بازدید از مسکن مهر ماهان و بررسی مشکلات مردم ساکن در این منطقه

بازدید از مسکن مهر ماهان و بررسی مشکلات مردم ساکن در این منطقه با حضور مهندس سفیدیان مسئول مسکن مهر بنیادمسکن کشور ، بخشدار ماهان و جمعی از مسئولین مسکن مهر شهرستان کرمان.