بازدید معاون فرماندار و مسئولین بخش از موکب ماهان

صبح امروز آقای سلاجقه معاون فرماندار کرمان به همراه بخشدار ، امام جمعه و مسئولین بخش ماهان از روند عملیات آماده سازی موکب ماهان واقع در روبروی پلیس راه ماهان بازدید نمودند.