جلسه برنامه ریزی دهه امامت و ولایت

جلسه برنامه ریزی دهه امامت و ولایت در محل دفتر امام جمعه با حضور بخشدار ماهان و مدیران مربوطه بخش برگزار گردید.