بازدید بخشدار از روستاهای حجت آباد و کهنوج

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان ، ایزدی بخشدار ماهان صبح امروز از روستاهای عباس آباد حجت آباد و کهنوج بازدید و با دهیاران و برخی افراد ساکن این روستاها دیدار و گفتگو بعمل آورد.