بازدید بخشدار ماهان از روند تسطیح راه روستاهای بی بی گرامی و دهنه کاظم آباد

با پیگیری بخشدار ماهان و همکاری و تعامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان ، راه روستاهای دهنه کاظم آباد شامل بهارستان ،قلاتوئیه ،قدرت آباد،جمیل آباد،کاظم آباد و ترجگان به طول ۱۰ کیلومتر و  زیارتگاه بی بی گرامیه به طول  ۷ کیلومتر تیغ زنی و تسطیح گردید