جلسه شورای ترافیک بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان جلسه شورای حمل و نقل و بررسی موارد ترافیکی بخش ماهان به ریاست بخشدار در محل بخشداری تشکیل گردید. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر تصمیماتی اتخاذ و مصوب گردید.

اهم موارد این جلسه به شرح ذیل می باشد.

1-شهرداریها و دهیاریها مکلف شدند هرچه سریعتر نسبت به تکمیل پروژه های در دست اقدام و خط کشی معابر و زیبا سازی حوزه مدیریتی خود اقدام نمایند .

2-در خیابان ولیعصر از میدان امام تا اداره برق (روبروی کفاشی) تابلو ایستادن ممنوع نصب گردد.

3-به منظور کاهش نقاط حادثه خیز راه دسترسی ماهان به لنگر از محل میدان آزادی یک طرفه و و تنها تردد لنگر به ماهان امکانپذیر باشد .