جشن انقلاب در روستای کریم آباد

حضور بخشدار و اعضاء ستاد دهه فجر بخش ماهان در مراسم جشن انقلاب در روستای کریم آباد حاجعلی