جلسه مشکلات ترافیکی شهر ماهان

جلسه مشکلات ترافیکی شهر ماهان با حضور شهردار و رئیس راهنمایی و رانندگی شهر ماهان در محل دفتر بخشدار تشکیل گردید.