تقدیر بخشدار ماهان از دانش آموز ماهانی

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز یکشنبه 24 تیر ماه 97 حمید رضا ایزدی بخشدار ماهان با حضور در منزل مریم یعقوبی دانش آموز ماهانی از وی به دلیل کسب رتبه دوم کشور در بخش انشای نماز سی و ششمین دوره مسابقات قرآن و معارف دانش آموزان سراسر کشور تقدیر و تشکر نمود.

بخشدار ماهان ضمن تاکید بر عملکرد مثبت آموزش و پرورش ماهان در پرورش و استعدادیابی دانش آموزان در حوزه های مختلف نقش دانش آموزان را در ارتقا سطح علمی بخش ماهان بسیار مهم ارزیابی نمود.