بازدید بخشدار به همراه رئیس دادگاه عمومی ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز یکشنبه 24 تیر ماه 97 حمید رضا ایزدی بخشدار و قائینی زاده رئیس دادگاه عمومی ماهان پیرو مطالبات مردمی و بررسی وضعیت آب شرب و قنات روستای کهنوج از این روستا بازدید نمودند و درجمع مردم این روستا به سوالات و مطالبات مردمی جواب دادند.