جلسه مشترک بخشدار و رئیس ورزش و جوانان شهرستان کرمان

به گزارش روابط عمومی بخشدار ماهان روز پنجشنبه 21 تیر ماه 97 جلسه مشترک حمید رضا ایزدی بخشدار ماهان و دامغانی رئیس مرکز ورزش و جوانان شهرستان کرمان در خصوص بررسی و تبادل نظر پیرامون ظرفیت ها و مشکلات ورزشی در بخش ماهان در محل بخشداری برگزار گردید.