جلسه انجمن کتابخانه های بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز سه شنبه 19 تیر 97 جلسه انجمن کتابخانه های بخش ماهان  به ریاست حمید رضا ایزدی بخشدار ماهان و سایر اعضا در محل بخشداری برگزار گردید.

در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات قبلی در خصوص برنامه های آتی در این حوزه بحث و تبادل نظر گردید.