ستاد بحران بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز شنبه 9 تیر ماه جلسه ستاد بحران بخش ماهان به ریاست حمید رضا ایزدی بخشدار ماهان و دیگر اعضا در محل سالن پیامبر اعظم (ص) بخشداری برگزار گردید.

حمید رضا ایزدی بخشدار ماهان در ابتدای این جلسه ضمن اشاره به وضعیت بحران خیز کشور و حوادث غیر مترقبه مانند زلزله بر ضرورت آمادگی و برنامه ریزی مدون و در سطح بخش تاکید نمود. وی همچنین وضعیت آب کشور و همچنین استان کرمان را بحرانی ارزیابی نمود و صرفه جویی عموم مردم و دستگاه های بخش را بسیار مهم دانست.